Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse (5 personer) til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingen vælger endvidere to suppleanter, samt et byggevurderingsudvalg bestående af 4 personer.

Bestyrelsen består pt. af:

Kit Lyngaa Hansen (Formand)
Lene Voss (Næstformand)
Lene Skytthe (Sekretær)
Troels Siggaard (Kasserer)
Lis Kuntz (Bestyrelsesmedlem)
Laura Hansen (Suppleant)
Rasmus Bjerngaard (Suppleant)