Præmierede haver

HAVEPRÆMIER

Hvert år uddeler Kolonihaveforbundet for Danmark godt 800 præmier for haver, som udvælges i samarbejde mellem de enkelte haveforeninger og forbundets havebrugskonsulenter. Foreninger udvælger og indstiller haverne, som efterfølgende besøges, bedømmes og præmieres af forbundet. Hvert år indstilles 4 af AFØ´s haver til præmiering af præmieudvalget som nedsættes på generalforsamlingen. Der er tradition for, at sidste års vindere deltager i udvalget.

Forbundet uddeler én præmie for hvert påbegyndte 50. havelod. Derudover uddeler vores lokale kreds 1, 1 ærespræmie pr. påbegyndt 800 medlemmer. Amager Fælled Økohaver består af i alt 58 havelodder, så hvert år bliver 2 af foreningens haver præmieret. Foreningen blev etableret i 2010, så første år der blev præmieret haver var 2013.

De udvalgte haver præmieres i kategorierne:

  • Den veldyrkede have
  • Haver som dyrkes særlig miljøvenligt
  • Haver, som er indrettet med særlig hensyntagen til børn

Vinderhaverne annonceres i forbindelse med vores årlige sommerfest. Præmien er en flaske god vin og en invitation til kolonihaveforbundets officielle præmieoverrækkelsesfest, som både inkluderer middag, dans og musik.