Byggevejledning

Byggetilladelse

Før du bygger hus skal du indsende en byggeansøgning og have en byggetilladelse. Alle ansøgninger bliver behandlet af både vurderingsudvalg, bestyrelse og endelig Kolonihaveforbundet. Derfor tager det typisk 4-6 uger fra en ansøgning kommer ind, til byggetilladelsen foreligger. Dette gælder både for havehuse og husvogne. Hvis ansøgningen mangler oplysninger, kan behandlingen tage længere tid. Derfor er det vigtigt, at ansøgningen er rigtig fra begyndelsen. En byggeansøgning skal indeholde:

 • En situationsplan af husets placering på grunden. Husk at angive afstand til skel på alle sider.
 • En tegning med plan og snit af facade. Vedlæg gerne billeder.
 • Husets mål, både højde, længde, bredde, areal og størrelse på evt. udhæng.
 • Information om de materialer, der bliver brugt til huset. Spørg forhandleren, hvis du er i tvivl.

Vi minder om, at du IKKE må påbegynde byggeri eller fundament, før byggeansøgningen er færdigbehandlet. Køb derfor ikke hus og materialer før byggetilladelsen er i hus.

Husk, at trykimprægneret træ ikke er tilladt noget steds i haverne, dette gælder naturligvis også for remme og bundrammer til huse. Huset skal rottesikres (se separat afsnit nedenfor). Vurderingsudvalget vil besigtige byggerier både under og efter opførelsen.

Ansøgningen skal være letlæselig. Vi vil meget hellere modtage en ansøgning på 2-3 sider, end en komprimeret ansøgning, hvor tekst, kort og billeder er klemt ned på en side.

Hvis du har spørgsmål vedrørende udformningen af ansøgningen, så kontakt vurderingsudvalget på: vurderingsudvalget@oekohaver.dk

Den færdige ansøgning skal sendes til formanden pr. e-mail: formanden@oekohaver.dk, eller med post til:

Amager Fælled Økohaver
c/o André Just Vedgren
Ndr. Digevej 62, 2.th
2300 Kbh S

Amager Fælled Økohaver – Anbefalinger til bæredygtige havehuse

Hvad menes med bæredygtige huse?

Et hus er bæredygtigt, når der i hele bygningens levetid bliver taget hensyn til bygningens virkning på miljøet.

Miljøhensynet i huset gælder i tre faser:

 • Under opførelse.
 • Ved brug og vedligeholdelse.
 • Ved nedrivning, bortskaffelse og genanvendelse.

I et bæredygtigt hus er der brugt miljøvenlige materialer, og energi- og ressourceforbruget er reduceret. Det handler om, hvordan byggematerialerne er blevet fremstillet, transporteret, og den måde, de bliver anvendt i huset og vedligeholdt på. Der skal også bruges minimal energi til opvarmning og i stedet prioriteres alternative opvarmningsmetoder som f.eks. sol- og jordvarme. Ved nedrivning af huset skal materialerne overvejende kunne genbruges eller bortskaffes med minimal brug af energi og anden belastning af miljøet – hvis de f.eks. efterlader stoffer, der ikke kan nedbrydes. (Kilde: Bolius)

Hvad kan du gøre for at bygge et bæredygtigt hus?

 • Der eksisterer pt. ikke nogle officielle lister med anbefalinger af hvilke materialer “man må og ikke må” anvende i bæredygtige bygninger. Men der findes en række mærkningsordninger og forskellige hjemmesider, der beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri, hvor man kan søge information om materialer og vedligeholdelse af sit hus.I et bæredygtigt hus er der gjort en række tiltag for at skåne miljøet. I større huse lægges der stor vægt på energiforbruget i bygningen, men eftersom vores havehuse har en meget begrænset størrelse og i øvrigt uden tilførsel af vand og el, er der andre steder det er mere oplagt at sætte ind. For eksempel ved anvendelse af miljøvenlige materialer under opførsel og vedligeholdelse af husene.Generelt er træ et meget miljøvenligt materiale og levetiden er under de rette betingelser praktisk talt ubegrænset. For at undgå at bruge træbeskyttelse kan man vælge en type træ der er selvimprægneret som for eksempelvis tuja eller lærk. Hjemmesiden: http://www.trae.dk/ har en liste over forskellige træsorters levetid. Vælg fortrinsvis FSC eller PEFC mærket træ, der garanterer at træet stammer fra en bæredygtig skovdrift.Hvis du vælger at behandle dit hus, anbefales det, at du anvender produkter, der enten er svanemærket eller har EU’s blomstermærke.

  Når et produkt er mærket med Blomsten eller Svanen, er det en garanti for: At produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori, at der er taget hensyn til din sundhed, at kvaliteten er god.

  Blomsten og Svanen er frivillige ordninger for producenter. Der kan derfor være produkter uden de to mærker, som også lever op til kravene. Men det kan være meget svært som almindelig forbruger at se, om et produkt lever op til de samme standarder som de mærkede produkter. Derfor anbefaler IMS (Informationscenter for Miljø og Sundhed), at du køber blomst- og svanemærkede produkter, når du har muligheden. Men du kan også anvende en række naturmaterialer som for eksempel linolie eller trætjære.

  Her er en liste over en række bæredygtige initiativer, du kan bruge på dit nye havehus:

  • Brug lokalt producerede materialer, der ikke er belastet af et stort transportenergiforbrug.

  • Brug produkter der er svanemærket eller mærket med EU-blomsten.

  • Brug ubearbejdede eller kun lidt bearbejdede materialer, hvor der er brugt et minimum af energi til bearbejdning.

  • Brug helst FSC- eller alternativt PEFC-mærket træ.

  • Brug materialer, der kan genbruges direkte eller kan bruges igen efter en let bearbejdning.

  • Brug genbrugsmaterialer.

  • Brug gerne selvimprægnerende træ såsom lærk eller tuja.

  • Skal der bruges imprægnering eller maling, brug da miljømærkede produkter.

  • Forbered opsamling af regnvand.

Rottesikring

Der er desværre rotter i vores område, og det er nødvendigt at tage forholdsregler mod dem, så de hverken kan komme ind i husene eller ind under dem.

Da der ikke må laves fundament under vores havehuse, er det vigtigt at alle sikrer deres huse mod rotter. Det lugter meget grimt, hvis en rotte lægger sig til at dø under et hus, fx fordi den har spist af den rottegift, som flere foreninger i området lægger ud. Husk, at man aldrig bør opbevare madvarer i sit hus, da rotterne kan lugte dem og vil forsøge at trænge ind i huset nedefra.

Rottesikring udføres ved, at der hele vejen rundt om huset nedgraves svært, tætmasket, galvaniseret trådnet, ilderhegn eller lignende i mindst 50 cm dybde og gående til ca. 20 cm op over gulvhøjde. Stykket over gulv kan undlades, hvis der er et frit rum under bygningen på 25 cm i højden. Hønsenet er ikke kraftigt nok til at holde rotterne ude. Det er nemmest at foretage rottesikringen, når man etablerer huset.